Deurbelactie energiebespaarcoaches

Vanaf maandag 23 januari 2023 zijn de coaches van de WoonWijzerWinkel op pad in diverse wijken voor een deurbelactie. De energiebespaarcoaches zijn te herkennen aan de rode vesten en kunnen zich uiteraard legitimeren. 
In de komende 5 weken bezoeken ze 4200 huishoudens in Heerlen die nog niet gereageerd hebben op onze oproep.

Wij bieden als gemeente onze inwoners een gratis huisbezoek van de energiebespaarcoach aan, via de Woonwijzerwinkel. Dat doen wij om inwoners te helpen met energie besparen, juist nu er zoveel onzekerheid is over energie. 

Energiebespaarcoaches komen huis-aan-huis

Afgelopen oktober hebben veel huishoudens een brief van ons hierover ontvangen. Samen met de coaches hebben we al duizenden huishoudens kunnen helpen bij het besparen op de energierekening. Maar nog niet iedereen heeft gebruik gemaakt van dit aanbod. Vanaf maandag 23 januari 2022 gaan de coaches daarom langs de deuren van inwoners, die (nog) geen hulp hebben ingeschakeld.

Veel besparen met eenvoudige aanpassingen in huis

Het doel van deze actie is om samen met inwoners te kijken naar bespaarmogelijkheden. Vaak kunnen met kleine maatregelen grote stappen gezet worden in het verminderen van het energieverbruik. En dat is niet alleen goed voor de beurs, maar ook voor de planeet! Daarnaast worden coaches ook ingezet voor  het project Wellbased dat de gezondheidseffecten van energiearmoede meet.

Reacties zijn positief

De eerste reacties van inwoners zijn heel positief en de coaches hebben al veel nieuwe afspraken gepland. Heeft u onze brief ontvangen en nog geen afspraak gemaakt? U kunt telefonisch contact hierover opnemen met de WoonWijzerWinkel via 085-0642246.

Verbond voor energierechtvaardigheid

Wethouder Casper Gelderblom (o.a. Milieu en Wonen): “Met ons Verbond voor Energierechtvaardigheid hebben we al duizenden mensen in de regio bereikt en geholpen om met noodmaatregelen de winter door te komen. Door de wijken in te trekken, gaan de energiebespaarcoaches van het Verbond nu ook de mensen die we nog niet bereikt hebben onze hulp aanbieden. Met de informatie en inzichten die de coaches bij deze acties ophalen, leggen we bovendien ook de basis voor ontzorging bij toekomstige, structurele verduurzaming.”

Kerstboom 2021

Buurtpreventie MSP

Het is en blijft steeds weer een hele beproeving om een eigentijdse en dus duurzame kerstboom te plaatsen op de Kasteellaan. De boom wordt zoals altijd geleverd door de Stichting Wijkbeheer MSP, maar je moet er vervolgens zelf voor zorgen dat die boom wordt geplaatst. Ook dit jaar heeft Sita Bottenberg dit, naast zoveel andere klussen, weer op zich genomen. Ze heeft gezorgd voor een gat in de grond en ook voor de benodigde stroomtoevoer. Hierbij is het wel opmerkelijk en tegelijkertijd hilarisch om tijdens het aanbrengen van de kerstversiering een mondkapje te moeten dragen. 

Uiteindelijk is alles, weliswaar met veel moeite en omwegen, maar in pais en vree, gelukt. De boom staat er prachtig bij en de lichtjes schitteren in de winterse avonden. De kerstboom levert een wezenlijke bijdrage aan de kerstsfeer in onze wijk. We hopen dat de kerstverlichting ook figuurlijk licht brengt in deze sombere en donkere tijden, die door Corona wordt overheerst. Laten we daarnaast tevens hopen dat de feestverlichting ook een vreedzame uitwerking zal hebben. 

Beste Sita; we zullen de lezers alle besognes besparen die jij hebt moeten overwinnen om alles voor elkaar te krijgen. Maar namens iedereen in de wijk wil ik je hartelijk danken voor alle moeite en je ook complimenteren met het eindresultaat. Het is geweldig!

In heel MSP staan 5 sfeervolle kerstbomen. Een sfeer die ook gevoelens en gedachten oproepen. Iedereen realiseert zich dat het afgelopen jaar een bijzonder enerverende tijd is geweest en nog steeds is. Niet alleen voor ons in MSP, maar in heel Heerlen, Limburg, Nederland en de rest van de wereld. Een wereld die wordt geteisterd en geknecht door een virus dat zich in diverse variaties aan ons opdringt. Het virus maakt niet alleen erg veel slachtoffers, ontwricht de economie, maar nog erger, het zet mensen tegen elkaar op en speelt ze ook tegen elkaar uit. Dat leidt tot tegenstellingen en tweespalt, hetgeen heel erg is. We moeten in deze crisis kunnen vertrouwen op het gezonde verstand van de mensen en dat iedereen doet wat men moet en kan doen. Laten we tevens de wens uitspreken dat we het virus snel onder controle hebben en er een einde komt aan alle ellende.

In deze crisisperiode zijn veel, vaak anonieme, slachtoffers gevallen. Er zijn ons echter ook mensen ontvallen die een bijzondere positie in onze wijk innamen. In dit kader wil ik graag Martje Geurts en Kees Collin vermelden. Martje heeft jarenlang, met veel energie, passie en liefde, op geheel eigen wijze speeltuin Meezenbroek bestierd.  Daardoor heeft zij het mogelijk gemaakt dat veel kinderen daar konden spelen en de speeltuin een echte ontmoetingsplek werd, waar de mensen elkaar konden treffen. 

Kees heeft jarenlang een grote rol van betekenis gespeeld in de inmiddels opgeheven wijkvereniging W.V.KCC.  Wij zijn zowel Martje als Kees erg veel dank verschuldigd en we zullen altijd met respect aan hun terugdenken. De herinneringen aan hun, zal voor velen een bron van inspiratie blijven. Wij wensen hun familie, in deze kerstperiode erg veel sterkte. 

Gelukkig zijn er ook in de huidige tijd mensen bereid om zich belangeloos en vrijwillig in te zetten voor de wijk. Zij vormen in wezen de ruggengraat, maar ook de toekomst van MSP. Ook hen willen we, vanaf deze plaats, hartelijk danken voor al hun betrokkenheid en inzet. Hierbij moet ik altijd denken aan een historische uitspraak van president Kennedy. Vrij vertaald komt het hierop neer: “Kijk wat jij voor de wijk kan doen en niet wat de wijk voor jou kan doen”.

Ik wens u allen een gelukkig kerstfeest en een voorspoedig en gezond 2022.

Karel Zwakhalen  

Burgerhulpverlener

AED in de wijk

De gezondheidszorg krijgt erg veel kritiek op de wijze waarop de Coronacrisis wordt aangepakt. Het is daarom erg fijn nu er ook bijzonder goed nieuws is te melden. De Hartstichting meldt namelijk dat er nu een landelijk netwerk is van ca 245.000 Nederlanders, die een cursus reanimeren bij een hartstilstand hebben gevolgd. Ook het aantal draagbare apparaten, die een schok kunnen geven om het hart weer op gang te helpen (AED) is verdubbeld naar 24.000. Hierdoor is het mogelijk dat, na een melding bij alarmnummer 112, er binnen 6 minuten, vooruitlopend op de komst van een ambulance, een hulpverlener ter plekke kan zijn om de reanimatie te starten. Hiermee worden duizenden levens gered en veel hersenschade voorkomen. Jaarlijks krijgen ca 17000 mensen een hartstilstand buiten het ziekenhuis. De overlevingskans is nu toegenomen van 9 naar ca 25 %. Hiermee staat Nederland op de eerste plaats op de wereldranglijst. Dat is een heel mooi resultaat

Ook in onze wijk komen hartstilstanden voor, jaarlijks ca 6. Ook wij hebben dus belang bij een goed werkend netwerk. Onlangs bleek echter tijdens een vergadering van de Stichting Wijkbeheer MSP dat wij achterlopen bij de mooie landelijke cijfers. Er is bij ons nog veel behoefte aan extra opgeleide hulpverleners en AED apparaten. Er wordt momenteel gewerkt om meer AED apparaten te plaatsen op openbare plekken zoals bij supermarkten, treinstations, of in de wijken aan de muur. Het is echter erg belangrijk dat er nog mensen de cursus reanimeren gaan volgen, dat is in ons aller belang. Hoe meer mensen er zijn opgeleid, hoe groter de kans is dat de patiënt binnen de 6 minuten wordt geholpen en schadevrij verder kan leven. 

Ik roep iedereen dus op om eens te overwegen de cursus reanimeren te volgen. Met relatief weinig moeite kunt ook U mogelijk het leven redden van een MSP’er, maar wellicht ook van een familielid of uw beste vriend. Ik beveel het u van harte aan. Eventuele aanvullende informatie vindt u via de bijgevoegde link.

https://nos.nl/artikel/2408416-reanimeren-binnen-6-minuten-nu-mogelijk-in-heel-nederland